Overslaan en naar de inhoud gaan

Voor alle basisschoolverlaters

Het leven is rijk aan verscheidenheid. Onze school wil een spiegel zijn van de rijkdom van het leven en wil een leerlingenbevolking die een zo getrouw mogelijke doorsnede is van de maatschappelijke omgeving. Daarom wil de Middenschool openstaan voor alle leerlingen uit het basisonderwijs.

Hierbij willen wij hen zonder onderscheid optimale ontplooiingskansen geven. De hele omkadering is zo uitgewerkt dat de leerling in zijn persoonlijkheidsvorming geobserveerd, begeleid en ondersteund wordt. Twee jaar lang krijgen onze leerlingen een brede basisvorming om een gemotiveerde en realistische keuze te maken bij de overgang naar de Bovenbouw.