Overslaan en naar de inhoud gaan

Een rapport met letters

Vanuit onze pedagogische visie en de grondopties van onze school willen we leerlingen op basis van hun kunnen en talenten zoveel mogelijk laten groeien naar vooraf bepaalde doelstellingen. We willen jongeren leren om geleidelijk aan de verantwoordelijkheid voor hun leerproces zo veel mogelijk zelf op te nemen. Een opvallend kenmerk van deze visie in het groeiproces van leerlingen is het lettersysteem.

Het Pius X-rapport geeft de prestaties van leerlingen weer met letters. Deze letters drukken vijf vaste waardecategorieën uit.

Waardecategorieën

A: De leerling beheerst de kennis en vaardigheden uitstekend;
B: De leerling beheerst de kennis en vaardigheden goed tot zeer goed;
C: De leerling beheerst de kennis en vaardigheden matig tot goed, al kunnen er enkele tekorten zijn;
D: De leerling beheerst de kennis en vaardigheden net voldoende; er zijn ernstige tekorten die bijgewerkt moeten worden;
E: De leerling beheerst de kennis en vaardigheden onvoldoende.

 

Deze waardecategorieën staan voor een globale waardering van het groeiproces voor ieder vak. Het rapport is een verzameling van letters die een weergave zijn van diverse evaluatievormen: van basisleerstof of uitbreidingsleerstof, van taken en toetsen, van herhalingen of nieuwe leerstof, van kleine toetsen en synthesetoetsen, van proeven en grote taken, van evaluaties van cognitieve en andere vaardigheden, van proces- en productevaluatie... Al deze letters geven een mozaïekbeeld van uiteenlopende maar complementaire gegevens. Ook de evolutie die de leerling doormaakt op jaarbasis is een belangrijk gegeven dat naar voor komt in het rapport.

De waardecategorieën stimuleren leerlingen om aandacht te hebben voor hun persoonlijke ontwikkeling op het vlak van de schoolse leerprestaties. De klemtoon ligt op groei en vorming. Dat wil zeggen dat we naar individuele leerprestaties kijken, zonder de aandacht te vestigen op, bijvoorbeeld, de positie in de klasgroep. De letters beogen onder meer dat leerprestaties niet worden vergeleken met die van medeleerlingen. We geven geen mediaan, gemiddelde, percentiel etc.

Naast de letters zijn de rapportcommentaren van groot belang. Niet alleen geven deze rapportcommentaren duiding bij de letters, maar ze geven ook feedback zodat de leerling zich kan bijsturen in zijn leerproces.