Overslaan en naar de inhoud gaan

Brede ondersteuning

Onze school besteedt aandacht aan de totale persoonsvorming en geeft iedereen het recht zijn kwaliteiten en talenten, zijn beperkingen en zwakheden te tonen en zich kwetsbaar op te stellen. Zij voorziet brede basiszorg voor alle leerlingen alsook de nodige extra hulp en ondersteuning waar nodig. Leerlingen zijn jonge mensen in ontwikkeling. De school biedt ze een veilig en uitnodigend kader waarin zij als persoon kunnen groeien in een sfeer van vertrouwen en wederzijds respect. Welke extra ondersteuning eventueel nodig is, bepalen we in overleg met de leerling, zijn ouders, de CLB medewerker en het team leerbegeleiding.