Overslaan en naar de inhoud gaan

Interreligieus leren

Tweede graad

Leerlingen komen op school en op straat leeftijdsgenoten tegen met heel verschillende culturele en religieuze achtergronden. Wij vinden het als school belangrijk om jonge mensen in deze religieuze pluraliteit te confronteren met een geloofsverhaal waarin zij zichzelf misschien niet meteen herkennen, maar dat toch wel typerend is voor onze samenleving. Zo maken de leerlingen in het derde jaar kennis met een joods en een christelijk gebedshuis. In het vierde jaar wordt er gefocust op de Afrikaanse, de Marokkaanse en de Turkse gemeenschap. Bij de uiteenzetting over die laatste gemeenschap hoort ook een moskeebezoek. In een tijd waarin een niet altijd vlottende dialoog tussen mensen meermaals leidt tot extreme opstellingen tegenover elkaar, kán het weet hebben van elkaars ideeën, gewoonten en gebruiken bijdragen tot meer begrip van en voor elkaar.